Libor Mariánek
mobil Mob: (+420) 732 221 000
Tel: (+420) 543 565 510
Fax: (+420) 543 565 519

mail E-mail:
info@celnideklaracebrno.cz

office Kancelář (mapa):
Výstaviště 405/1
64700 Brno

home Adresa:
Synkova 2
62800 Brno
Kurzovní lístek

Celní poradenství Brno

Celní služby
 • zastupování v celním řízení před celním úřadem
 • příprava a zpracování celních prohlášení
 • příprava a zpracování dokladů o původu zboží ( EUR 1, A.TR, certifikát FORM A )
 • zpracování žádostí o zjednodušené postupy, globální zajištění celního dluhu, soukromý nebo veřejný celní sklad apod.
 • vyřízení čísla EORI
INRASTAT
 • registrace zpravodajské jednotky k vykazování údajů pro systém Intrastat ( statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy, zejména při vnitrounijním obchodu )
 • sledování prahu pro vykazování (8 miliónů Kč pro odeslané a 8 miliónů Kč pro přijaté zboží )
 • zpracovávání výkazů INTRASTAT
 • podávání výkazů v elektronické formě
Celní poradenství
 • poradenství při dovozu, vývozu a tranzitu zboží
 • zastupování ve správním řízení před celním úřadem
 • odborné poradenství při zařazování zboží do celního sazebníku EU
 • další poradenské služby dle konkrétních požadavků klienta
Logistické služby
 • zajištění přepravy zboží
 • zajištění skladování zboží včetně možnosti skladování ve veřejném celním skladu
 • plánování a realizace procesů skladování, expedice, distribuce a souvisejících přeprav

Tyto služby poskytujeme formou zprostředkování dle požadavků klienta.